XIII КАЭР (КАЗАНЬ, 2019)

Фотографии были впервые опубликованы на сайте Казанского федерального университета: https://kpfu.ru/imoiv/struktura/otdeleniya/vysshaya-shkola-inostrannyh-yazykov-i-perevoda/kafedra-istorii-tatarstana-arheologii-i-etnologii/etnologiya-i-antropologiya-v-kazanskom/xiii-kongress

Авторы фотографий — Александр Копылов, Никита Тохтасинов.